Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Huvudsida

Från Samsyn
Version från den 10 januari 2020 kl. 15.10 av Axel Pettersson (WMSE) (diskussion | bidrag) (-bild, länkar)
Hoppa till: navigering, sök

Samsynwiki – en plats för samlad kunskap om samverkan

Social innovation, samverkan och nyttiggörande – vad är det? Samsynwiki reder ut begreppen!

I den här wikin samlas de väsentligaste begreppen om högskolors och universitets samverkan med andra parter. Begreppen presenteras med översiktliga definitioner och exempel för djupare förståelse. Syftet med Samsynwiki är att inspirera och bidra till en ökad insikt om vad universitets och högskolors samverkan är och kan vara.

I menyn till vänster kommer du via Begrepp till en översikt av alla inskrivna begrepp. Därifrån kan du gå vidare till begreppsartiklarna eller via sökrutan uppe till höger. Det finns ett hundratal ord att förkovra sig i.

Alla kan ta del av och bidra till Samsynwikins kunskapsbank

Samsynwikin är öppen för alla att läsa. Alla som önskar kan också bidra. Förutom att lämna respons per e-post kan till exempel du som extern samverkanspart, student, eller lärosätesrepresentant också skapa ett konto. Då kan du enkelt lägga till ny information, eller modifiera och bygga vidare på det som andra har skrivit, direkt i wikin. Samsynwikins livsnerv är att ta tillvara på kunskap och olika parters åsikter! Har du tankar eller vill kommentera något särskilt begrepp, så skaffa gärna ett användarkonto eller skriv till samsyn(at)su.se

Om Samsynprojektet och Samsynwikins upplägg

Samsynwikin byggs upp av ett nationellt Vinnova-finansierat projekt. Vi är sex lärosäten och Wikimedia Sverige som tillsammans driver projektet 2018-2020. Du kan läsa mer om projektet under Samsyn:Om.

Där beskrivs också de premisser vi satt upp för Samsynwikins innehåll. I stora drag:

  • Samsynwiki samlar de mer väsentliga och aktuella begreppen som berör universitets och högskolors samverkan idag.
  • Artiklarna ska vara översiktliga och lättfattliga.
  • Inledningsvis ges en kort och koncis definition av begreppet. Därefter kommer en lite mer utförlig beskrivning av hur det används idag, som kompletteras med konkreta exempel. (Det senare är något vi bland annat gärna tar emot fler bidrag till.) Allt skrivet beläggs med källhänvisningar. Avslutningsvis anges ordets engelska motsvarighet.

Välkommen!