Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Användare:Karin Grelz (SU)

Från Samsyn
Hoppa till: navigering, sök

Samverkansrådgivare vid Stockholms universitet. Arbetade inom K3-projekten Samsyn, Merut och Skön januari 2018 - juli 2020.

Kontaktuppgifter

Arbetssidor

Projektgemensamt

AP7

MERUT

SKÖN

Administratörssida

Begrepp

Ansvarsfull forskning, RRI

Dimensionering

Fallstudie/Impact case study

Kluster

Kunskapsöverföring

Kunskapsutveckling

Kvalitet

Kvalitetssäkringssystem

Kvadrupelhelix

Matchning

Nätverk

Relevans

Strategisk vägledning/Policydokument/ Policy brief

Samhällsnytta

Samhällsutmaningar

Samverkan

Samverkansuppgiften

Samverkansmönster

Samverkansformer

Trippelhelix

Värdeskapande

Wikipediaexport

Ansvarsfull forskning -> Skapa en svensk sida till Wikipedias RRI

Kluster –> Skapa en svensk sida till Wikipedias Research-intensive cluster (RIC) Överväg att döpa om Kluster-sidan i Samsynwikin och justera definitionen.

Kunskapsöverföring –> Skapa en svensk sida till Wikipedias Knowledge-transfer

Kunskapsutveckling –> Fundera på hur begreppet förhåller sig till engelskans Normative Science och skapa ev en svensk sida till Wikipedia.

Nätverk –> Se om någon akademisk tillämpning kan skrivas in under Wikipedias Business networking Svensk sida?

Samhällsnytta –> Är det ens ett begrepp för Samsynwikin? Kan det sorteras in som en värderingskategori under Nyttiggörande/Värdeskapande istället?

Samhällsutmaningar –> Samsyn:Export?

Samverkan –> För allmänt även på engelska. Universitets och högskolors samverkan fungerar knappast som begrepp.

     Jfr. SAOL: sam|­verk·­an substantiv; best. ~; i pl. används ‑verkningar • en sam­verkan

-> Skapa en svensk sida till Wikipedias Swedish Higher Education Act – och kolla varifrån den engelska översättningen av lagrummet (education, research, artistic research and third stream activities) är hämtad. Här kan man möjligen också föra in delar av resonemanget kring samverkan/samverkansuppgiften från Samsynwikin.

Samverkansuppgiften – se ovan

Samverkansmönster/Samverkansformer – se ovan

Trippel- och Kvadrupelhelix –> Skapa en svensk sida till Wikipedias Triple Helix Model of Innovation