Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Här utvecklas en samlad samverkansnomenklatur! Begreppens definitioner mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Innan wikin öppnas helt kan kommentarer eller tips mailas till samsyn(at)su.se. För mer information om projektet, se Huvudsidan.

Huvudsida

Från Samsyn
Hoppa till: navigering, sök

Twitter Logo.png Facebook circle pictogram.svg

Samsyns wiki – från verktyg till resultat

Här byggs en samverkansnomenklatur upp!

Exakt när vi lyfter på ridån och wikin går från ett projektverktyg till ett mer färdigt resultat är inte bestämt, men troligen efter sommaren 2019.

Grundtanken med Samsyn-projektet är att vi i samspel med flertalet andra parter ska arbeta fram en vägledande samverkansnomenklatur, en förklarande karta över de begrepp vi använder när vi pratar om samverkan. Med tillgång till ett mer gemensamt språk stärks vår kommunikation och kunskapen om vad samverkan är och kan vara fördjupas, både för universitet och högskolor och för de externa samverkansparterna. I förlängningen stärker det förutsättningarna för givande samverkan.

  • I december 2018 öppnades wikin för läsning av alla. Allt som finns i wikin kan läsas av alla besökare (utan login).
  • Nuvarande status: projektarbetet fortsätter. Vi är inte färdiga med alla artiklar och det saknas fortfarande en del begrepp.
  • Projektets och wikins livsnerv är att ta tillvara olika parters åsikter. Har du tankar eller vill kommentera något särskilt begrepp, skriv gärna till samsyn@su.se
  • Senare under 2019 kommer wikin att öppnas helt. Då kan alla både läsa allt och dessutom kommentera direkt i wikin (utan omvägen via e-post).

När samsynwikin blivit helt publik presenteras en vägledande samverkansnomenklatur för universitet och högskolor! Den kan fortsätta att utvecklas men ska kunna ge en väl bearbetad grund för det gemensamma samtalet.

Några exempel på vad projektet kan beröra:

  • Vad menar vi när vi använder ord som kunskapstillgångar, nyttiggörande, samproduktion, samhällsnytta eller utadjungering?
  • Hur ser en grundläggande definition ut?
  • Använder vi olika ord eller till och med olika definitioner?
  • Vilka fördelar och nackdelar finns med att ett engelskt begrepp som impact blir allt vanligare när vi pratar om samverkan?

Projektets parter och kontakt

Samsyn-projektet drivs från 2018 och tre år framåt. Det är ett av flera Vinnovafinansierade projekt som ska utveckla, pröva eller stödja olika samverkansaktiviteter och processer inom högskolesektorn. Samsyn är en akronym för samverkan synliggjord. Det anspelar på syftet att bidra till en ökad förståelse för universitets och högskolors samverkan.

Vi är sju parter i projektet, Wikimedia Sverige och sex lärosäten: Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Gävle, Linköpings universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet och Örebro universitet. Stockholms universitet projektleder.

Vill du veta mer eller kanske bidra? Kontakta oss gärna!

  • Samsynprojektet: samsyn(at)su.se
  • Projektledare: Charlotte Rossland, charlotte.rossland(at)su.se

För dig som deltar i Samsyn: Hitta till de olika sidorna i wikin