Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Gästföreläsare

Från Samsyn
Hoppa till: navigering, sök

En gästföreläsare är en person som håller en föreläsning eller ett föredrag vid ett universitet eller en högskola där personen vanligtvis inte arbetar.

Tillämpning

Gästföreläsare är ofta personer som endera är verksamma utanför universitet och högskola eller personer verksamma vid ett lärosäte som besöker ett annat[1]. Från ett samverkansperspektiv ligger fokus på de personer som är verksamma utanför universitet och högskola och som har kunskaper och erfarenheter som kan ge studenter inspiration, insikter i ett specifikt yrkesområde eller inom ett visst expertområde samt utgöra förebilder[2][3][4]. En gästföreläsare kan medverka vid ett specifikt tillfälle men även timanställas under en längre period[5].

Engelsk motsvarighet

Den engelska motsvarigheten för gästföreläsare är guest lecturer och för gästföreläsning används den engelska motsvarigheten guest lecture[6]. I mer vardagligt tal kan även guest speaker användas.

Referenser


  1. Wiktionary: Den fria ordboken - Uppslagsord gästföreläsare. Wikimedia. Läst: 2019-03-27
  2. ”Gästföreläsare”. Högskolan i Skövde. https://www.his.se/Samverka-med-oss/Samarbete/Gastforelasare/. Läst 27 mars 2019. 
  3. ”Våra gästföreläsare”. Luleå tekniska universitet. https://www.ltu.se/edu/program/FKJMG/Vara-gastforelasare-1.175824. Läst 27 mars 2019. 
  4. ”Våra gästföreläsare - ett urval”. Anna Lindh Academy. https://www.annalindhacademy.se/utbildningen/gastforelasare. Läst 27 mars 2019. 
  5. ”Gästföreläsare och timanställda”. Göteborgs universitet. https://www.su.se/asia/internt/f%C3%B6r-alla-anst%C3%A4llda/g%C3%A4stf%C3%B6rel%C3%A4sare-och-timl%C3%A4rare-1.252623. Läst 27 mars 2019. 
  6. Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen - Uppslagsord gästföreläsning. Universitets- och högskolerådet.