Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Projektarbete

Från Samsyn
Hoppa till: navigering, sök

Projektarbete är en fördjupningsuppgift där en student ska utveckla förmågan att ta ansvar för att planera, strukturera och genomföra ett projekt, ofta i samverkan med en extern problemägare.

Tillämpning

Ett projektarbete kan utföras av en student eller flera studenter[1] och kan även benämnas som studentuppdrag[2] och sker ofta inom ramen för en projektkurs. Projektarbetet kan baseras på ett fiktivt problem, ett så kallat case, eller ett konkret problem i samverkan med en extern problemägare[3][4][5]. Kännetecknande för ett projektarbete är att det är ett "... problemorienterat, tidsbegränsat, resultatinriktat, samarbetsbaserat engångsarbete"[6].

En problemägare kan vara till exempel ett företag, en organisation, en kommun eller en myndighet. En problemägare öppnar upp sin arbetsplats för den student eller den grupp av studenter som ska utföra projektarbetet[7]. Studenterna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att ansvara för genomförandet av ett projekt från A-Ö, men även att få möta den bransch de potentiellt ska arbeta inom i framtiden.

Vid flera lärosäten arrangeras projektkurser där studenter, enskild eller i grupp, utgår från ett konkret problem, det kan vara en utredning, att ta fram en utformning eller att ta fram ett förslag till implementering. En extern problemägare kan var mer eller mindre involverad i ett projektarbete. Det kan variera från att tillhandahålla fiktiva case, medverka som gästföreläsare eller till att vara en del i examinationen[4]. Ett exempel är kursen Projektarbete på Systemvetenskapliga kandidatprogrammet vid Lunds universitet där uppdragsgivarens bedömning av arbetet vägs in i examinationen[4]. Ett annat exempel är kursen Strategiskt projektarbete[5] som ges vid Luleå tekniska universitet:

Kursen organiseras som ett konsultföretag som utför uppdrag för klienter (företag/uppfinnare). Studenterna är "anställda" vid detta företag. I denna anställning skall studenterna: identifiera och formulera frågeställningar av strategisk betydelse för företag; planera, organisera och driva ett strategiskt analysarbete för företag; ge väl underbyggda råd i frågor av strategisk betydelse för ett företag.[5]

Vid Linköpings universitet[2] förmedlas kontakter mellan student och företag under rubriken projektuppdrag istället för projektarbete. Här ges problemägare, till exempel arbetsgivare, möjlighet att ta kontakt med lärosätet för att anlita studentkonsulter, men även att annonsera om tillgängliga studentuppdrag[8]. Denna webbportal fungerar även som kontaktyta för studenterna vid lärosätet. Vid Linköpings universitet kan problemägare anmäla uppdrag till aktuella uppdragsområden[8], men de matchas sedan mot studenternas utbildning och uppdragen sker inom ramen för en kurs.

Motsvarighet i engelskan

Den engelska motsvarigheten för projekarbete är project work[9].

Referenser


  1. ”Sociologi: Projektarbete”. Sociologiska institutionen, Lunds universitet. https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-SOCB22. Läst 27 mars 2019. 
  2. 2,0 2,1 ”Utbildningsknutna uppdrag genom Studentuppdrag.se”. Linköpings universitet. https://liu.se/artikel/studentupprag-se. Läst 27 mars 2019. 
  3. ”Projektarbete i biomedicin”. Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, Umeå universitet. https://www.umu.se/utbildning/kurser/projektarbete-i-biomedicin2/. Läst 27 mars 2019. 
  4. 4,0 4,1 4,2 ”SYSG16, Projektarbete på Systemvetenskapliga kandidatprogrammet”. Institutionen för informatik, Lunds universitet. https://www.ics.lu.se/utbildning/kurser/sysg16. Läst 27 mars 2019. 
  5. 5,0 5,1 5,2 ”Strategiskt projektarbete 7,5 Högskolepoäng”. Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet. https://www.ltu.se/edu/course/O70/O7015N/O7015N-Strategiskt-projektarbete-1.69770?kursView=kursplan. Läst 27 mars 2019. 
  6. Andersen, Erling S. och Schwencke, Eva (2013). Projektarbete: en vägledning för studenter. Lund: Studentlitteratur 
  7. ”Examens- och projektarbeten”. Samverkan, Högskolan i Gävle. https://www.hig.se/Ext/Sv/Samverkan/Samverka-med-studenter/Examens--och-projektarbeten.html. Läst 27 mars 2019. 
  8. 8,0 8,1 ”Låt studenter genomföra uppdrag i din verksamhet”. Linköpings universitet. https://studentuppdrag.se/uppdragsanmalan/. Läst 27 mars 2019. 
  9. Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen - Uppslagsord projektarbete. Läst: 2019-03-27