Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Uppdragsutbildning

Från Samsyn
Hoppa till: navigering, sök

Uppdragsutbildning är kurser och program från universitet och högskolor, som mot ersättning ges till yrkesverksamma inom företag, myndigheter och andra organisationer.

Tillämpning

Rätten för svenska lärosäten att sälja uppdragsutbildning till arbetsgivare med flera regleras av Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor[1].

Uppdragsutbildningar är öppna för företag och andra organisationer, men inte för privatpersoner. Det innebär att juridiska, men inte fysiska, personer får köpa uppdragsutbildning och därmed vara lärosätets uppdragsgivare[2]. Utbildningsinsatserna måste gälla personalutbildning som är tänkt att få betydelse för hur deltagarna senare utför sina arbetsuppgifter och kan ses som en form av livslångt lärande. Finansieringen och det särskilda sättet att utse deltagarna kännetecknar uppdragsutbildningen. Uppdragsutbildning grundar sig alltid på ett skriftligt avtal mellan högskolan och uppdragsgivaren[3].

Universitet och högskolor får själva bestämma avgiften för en uppdragsutbildning, men ska ha full kostnadstäckning. Uppdragsutbildning får inte bedrivas på ett sådant sätt eller i en sådan omfattning att den får en negativ inverkan på den utbildning på grund- eller avancerad nivå som ingår i lärosätets ordinarie utbud[4].

Uppdragsutbildningar kan omfatta både enstaka föreläsningar och kortare eller längre kurser. De kan vara öppna kurser och program som vänder sig till sökande från många olika branscher eller helt skräddarsydda utbildningar utifrån en specifik organisations behov. När en uppdragsutbildning ges utifrån en specifik organisation behov, planeras utbildningen ofta gemensamt med företaget/organisationen så att utbildningen matchar just deras behov[5].

Efter önskemål kan också platser på kurser som ingår i lärosätets ordinarie programutbud säljas som uppdragsutbildning. Högskolan får undervisa deltagare i en uppdragsutbildning tillsammans med studenter i högskoleutbildning på grund- eller avancerad nivå, om högskoleutbildningen på dessa nivåer inte påverkas negativt[6].

Den organisation som beställer uppdragsutbildningen beslutar om vem som får delta. För att delta i en uppdragsutbildning krävs motsvarande grundläggande behörighet, däremot krävs inga formella betyg eller intyg för att bli antagen, då sådan behörighet kan ha förvärvats genom yrkes- och livserfarenhet. Kurser som ges som uppdragsutbildning kan, under förutsättning att examination sker, vara poänggivande[2].

Motsvarighet i engelskan

Den engelska motsvarigheten är contract education[7]. Begreppet commissioned education förekommer också som synonymt med uppdragsutbildning och i olika länder är det ena uttrycket vanligare än det andra[8].

Referenser

  1. ”Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor”. Utbildningsdepartmentet. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2002760-om-uppdragsutbildning-vid_sfs-2002-760. Läst 18 mars 2019. 
  2. 2,0 2,1 ”Uppdragsutbildning som utbildningsform”. Lunds Universitet. https://www.lu.se/innovation-samverkan/for-dig-som-ar-arbetsgivare/kompetensutveckla-dina-medarbetare-0. Läst 27 januari 2023. 
  3. ”Frågor och svar om uppdragsutbildning”. Linköpings Universitet. https://liu.se/artikel/om-uppdragsutbildning. Läst 15 augusti 1902. 
  4. ”Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor”. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2002760-om-uppdragsutbildning-vid_sfs-2002-760. Läst 27 januari 2023. 
  5. ”Uppdragsutbildning”. Malmö Universitet. https://mau.se/samverkan/uppdragsutbildning/. Läst 15 augusti 1902. 
  6. ”UHRFS 2013:11 Universitets- och högskolerådets föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor”. https://www.uhr.se/globalassets/_uhr.se/publikationer/lagar-och-regler2/uhrfs/2013/uhrfs-2013-11.pdf. Läst 27 januari 2023. 
  7. Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen - Uppslagsord uppdragsutbildning. Universitets- och högskolerådet.
  8. ”Commissioned education: Frequently asked questions”. Högskolan i Borås. https://www.hb.se/en/Collaboration/Commissioned-education/Frequently-asked-questions/. Läst 18 mars 2019.