Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Licensiering

Från Samsyn
Hoppa till: navigering, sök

Licensiering är en överenskommelse mellan licensgivare och licenstagare som innebär en tillåtelse att få utöva, använda eller producera något som är skyddat av immateriella rättigheter. Forskningsresultat, eller andra immateriella tillgångar på universitet och högskolor, kan tillgängliggöras genom att licensieras i olika former.

Tillämpning

Licensiering innebär att en upphovsperson, som kan vara en forskare, en forskargrupp eller ett lärosäte, behåller rättigheter för den immateriella tillgången, när den används eller sprids av någon annan som enligt upprättat kontrakt har rätt att tillämpa tillgången i fråga. Licensieringen är ett detaljerat avtal som upprättas mellan licensgivaren och licenstagaren. Det finns olika typer av licensiering, till exempel upplåtelse, överlåtelse, enkel licens, exklusiv licens[1][2]. Övergripande skiljer man mellan exklusiv eller enkel licens där den senare innebär att många aktörer kan utnyttja samma licens medan exklusiv licens ger en enskild licenstagare rättighet till innovationen i fråga.

Det finns också så kallad Creative Commons-licens. Det innebär att det inte upprättas ett avtal mellan två parter vid intresse för licensiering, utan upphovspersonen licensierar i förväg hur ett material ska få användas eller spridas, genom ett system av spridningslicenser. [3] Creative Commons kan närmast översättas till "intellektuell allmänning" och när en sådan upprättas kan ett material spridas genom att Creative Common-licensen fastställer strikta men generösa användningsvillkor.[4] Tanken med att tillgängliggöra något genom Creative Commons-licens är att på ett enkelt sätt tillgängliggöra och dela resurser så att data och material kommer till nytta och att det på ett enklare vis ska möjliggöra en vidare utveckling inom ett område. Att utnyttja immateriella rättigheter utan att vara licensierad innebär att göra sig skyldig till intrång[1].

Vilken typ av licensiering av forskningsresultat eller andra kunskapstillgångar som är aktuell beror på vad licensen rör. På lärosäten finns stöd att stöd för licensiering för att tillgängliggöra forskningsresultat, inom ramen för nyttiggörande av forskning.

Engelsk motsvarighet

Licensing

Referenser