Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Fadderföretag

Från Samsyn
Hoppa till: navigering, sök

Fadderföretag är ett företag, en myndighet eller en organisation som är kopplad till ett specifikt utbildningsprogram på ett universitet eller en högskola.

Tillämpning

Fadderföretag är en form av samverkan mellan högskola och arbetsliv som syftar till att stärka studiernas yrkesrelevans. Vissa utbildningsprogram har därför ett antal företag knutna till sig, de kan kallas fadderföretag[1] eller kontaktorganisationer[2]. En del av kurserna på det specifika utbildningsprogrammet är tänkta att genomföras i samarbete med fadderföretaget. Arbetet tillsammans med eller ute på företaget sker i grupp bestående av 4-6 studenter, och det är gruppen som gemensamt träffar företaget. Grupperna av studenter kan växla företag under utbildningens gång. På Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle byter studenter kontaktorganisation inför varje nytt läsår[2].

Det arbete som utförs av studenterna under projektkurserna får företaget ta del av i form av t.ex. rapporter, men initiativet till ett projektarbete kommer från lärosätet. Fadderföretagen bestämmer inte vad som ska göras utan det styrs av olika delmoment i utbildningen. En del utbildningsprogram har regelbundna projektarbeten, under hela utbildningen, tillsammans med fadderföretagen. På andra utbildningsprogram kan projektarbeten tillsammans med fadderföretag vara kopplat till vissa läsår eller vissa terminer.

För studenterna innebär projektarbete tillsammans med eller ute på fadderföretagen en möjlighet att få tillämpa sina teoretiska kunskaper i en praktiskt arbetssituation, samtidigt som de knyter värdefulla kontakter med arbetsgivare redan under studietiden. Fadderföretagen kan i sin tur, genom dessa arbeten, få värdefull feedback och/eller nya perspektiv på företaget och dess verksamhet. Samtidigt får företagen möjlighet till rekrytering, både för tillfälliga och för framtida anställningar. Samarbetet med fadderföretagen kan även leda vidare till andra former av samverkan, som till exempel självständiga arbeten[3]

Vid vissa lärosäten, som till exempel Lunds tekniska universitet[4], kan fadderföretag kopplat till ett utbildningsprogram utöver att erbjuda möjligheter till självständigt eller projektarbete stödja utbildningen genom andra former för utbildningssamverkan. De kan till exempel erbjuda gästföreläsare, studiebesök, tillhandahålla praktikplats för lärande i arbete samt erbjuda möjlighet till självständigt arbete och projektarbete. De kan också rekrytera studenter till kortare anställning som till exempel sommarjobb[5].

Internationellt sett har fadderföretag en tydligare koppling till ekonomiskt stöd i form av fundraising, se till exempel Loyola University of Chicago[6]. Det finns också exempel som liknar de arrangemang som finns vid svenska lärosäten, med fokus på kopplingen mellan företag och student, till exempel Northeastern University[7], Henley Business School[8], University of Idaho[9] och American University of Bulgaria[10].

Motsvarighet i engelskan

Den engelska motsvarigheten är sponsor eller sponsorship.

Referenser

  1. ”Program- och ämnesspecifika kurser varvas och ger dig en omfattande utbildning”. Södertörns högskola. https://www.sh.se/program--kurser/program/grund/entreprenorskap-innovation-och-marknad/vad-ingar. Läst 18 mars 2019. 
  2. 2,0 2,1 ”Arbetslivet + PA-studenter=Sant”. Högskolan i Gävle. https://hig.se/download/18.5996d38a1557390e247c29fe/1470117135441/Broschyr%20PA-programmet_A5.pdf. Läst 9 februari 2023. 
  3. ”Fadderföretagsverksamhet”. Södertörns Högskola. https://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=fadderforetag_1305631354744. Läst 15 augusti 1902. 
  4. ”Fadderföretag”. Luleå tekniska universitet. https://www.ltu.se/edu/program/TMUTA/Fadderforetag. Läst 18 mars 2019. 
  5. ”Fadderföretag”. Luleå tekniska universitet. https://www.ltu.se/edu/program/TMUTA/Fadderforetag. Läst 27 februari 2019. 
  6. ”Corporate Sponsorship”. Loyola University of Chicago. https://www.luc.edu/luma/support/corporatesponsorship/. Läst 18 mars 2019. 
  7. ”Corporate Sponsorship”. Northeastern University. http://www.coe.neu.edu/faculty-research/sponsor. Läst 18 mars 2019. 
  8. ”Henley Business School Corporate Patron Programme”. Henley Business School. https://www.henley.ac.uk/alumni/henley-business-school-corporate-patron-programme. Läst 18 februari 2020. 
  9. ”Corporate Partners”. University of Idaho. https://www.uidaho.edu/advancement/corporate-partners. Läst 18 februari 2020. 
  10. ”Corporate Sponsorship Program”. American University of Bulgaria. https://www.aubg.edu/corporate-sponsorship-program. Läst 18 mars 2019.