Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Testbädd

Från Samsyn
Hoppa till: navigering, sök

En testbädd är en test- och demonstrationsmiljö, fysisk eller virtuell, där universitet, företag och andra organisationer kan mötas för att forska, utveckla och testa produkter, tjänster eller andra lösningar.

Tillämpning

Testbädd är ett samlingsnamn för många olika miljöer. Det är en utvecklingsmiljö för avancerad experimentell testning av produkter eller lösningar, under utvecklingsfasen. En testbädd kan vara ett laboratorium, en testbana, mäthall, ett serverkluster eller sluten kammare. Testbäddar är väldigt olika utformade inom skilda områden såsom digitalisering, IT-säkerhet, fordonsutveckling, energi och miljö, bioekonomi, Life Science, med mera och många testbäddar är en kombination av laboratoriemiljö och simulerad miljö.

Utveckling av testbäddar i Sverige är del av satsningarna inom regeringen strategiska innovationsprogram och strategiska samverkansprogram[1]. Testbäddar har oftast flera ägare och är en miljö där olika intressenter kan kan samverka kring gemensamma mål.

Vinnova har tagit fram en definition av testbäddar som många hänvisar till:

”Testbäddar är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra organisationer ska kunna samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar.”[2]

Testbedd: HSB Living Lab på Chalmers campus är en flyttbar byggnad med boende och samverkanslokaler där nya tekniska lösningar testas för ett mer hållbart boende i framtiden.


Engelsk motsvarighet

Testbed

Länkar

Testbädd Sverige Vinnovas samordningssida för testbäddar i Sverige.

Nordic Medtest. En öppen testbädd där landsting, kommuner och privata aktörer samverkae med IT-leverantörer.

Översikt av testbäddar i Sverige. Vinnovas lista

Referenser