Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Diskussion:Mentorskap

Hoppa till: navigering, sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Malin Almstedt Jansson (HiG) (diskussionbidrag)

Kommentarer som kan kräva åtgärd: - I definitionen - är det möjligt att precisera inom vad som "en mer erfaren person" är?

Malin Almstedt Jansson (HiG) (diskussionbidrag)

Kommentarer som kan kräva åtgärd: - Ska alla begreppet sättas i ett sammanhang? - Ska begreppet adept eller student användas? - Är det relevant och korrekt med koppling till AIL? - Är stycke 2 under Tillämpning för generellt hållet?

Malin Almstedt Jansson (HiG) (diskussionbidrag)

Kommentarer som inte kräver åtgärd: - Ingen åsikt om huruvida begreppet är väsentligt att ha med. - Den korta definitionen anges vara kärnfull och lättfattlig. - Artikeln anges spegla hur begreppet generellt används idag - anses vara allmängiltig. - Ingen åsikt om hur referenter använder begreppet idag. - Språket anges vara neutralt och begripligt. - Artikeln anges vara lagom lång och ha hyggligt relevant innehåll. - Ingen åsikt om exemplen. - Ingen åsikt om historiken. - Den engelska motsvarigheten anges vara korrekt. - Ingen åsikt om rimligheten i källor och referenser.

Feedback 3 - Högskolan/universitet: samverkansprofession

1
Malin Almstedt Jansson (HiG) (diskussionbidrag)

Kommentarer som inte kräver åtgärd: - Begreppet anges vara väsentligt och hör hemma i ett samlat samverkansspår. - Den korta definitionen anges vara kärnfull och lättfattlig. - Artikeln anges spegla hur begreppet generellt används idag. - Referenter använder inte ordet direkt. - Språket anges vara neutralt och begripligt. - Exemplen anges vara belysande och rimliga i antal. - Historiken anges vara intressant och relevant. - Den engelska motsvarigheten anges vara korrekt. - Källor och referenser anges vara rimliga.

Kommentarer som kan kräva åtgärd: - Artikeln anges vara hyggligt lagom lång och ha hyggligt relevant innehåll.

Feedback 2 - Högskolan/universitet: samverkansprofession

1
Malin Almstedt Jansson (HiG) (diskussionbidrag)

Kommentarer som inte kräver åtgärd: - Den korta definitionen anges vara kärnfull och lättfattlig. - Artikeln anges vara lagom lång och innehållet relevant. - Ingen åsikt om historiken. - Den engelska motsvarigheten anges vara korrekt. - Ingen åsikt om rimligheten i källor och referenser.

Kommentarer som kan kräva åtgärd: - Begreppet anges inte vara väsentligt för ett samlat samverkansspråk - oklart om begreppet måste var med. Känns inte som oundgängligt för samverkans-wiki. - Artikeln speglar hyggligt hur begreppet generellt används idag. - Artikeln anges hyggligt spegla hur referenter använder begreppet idag. - Språket anges vara hyggligt neutralt och lättbegripligt. - Exemplen anges hyggligt belysande och rimliga i antal. - Knyta an till samverkan och nytta tidigare. - Tydliggöra yrkesanknytning.

Feedback 1 - Högskola/universitet: lärare/forskare

1
Malin Almstedt Jansson (HiG) (diskussionbidrag)

Kommentarer som inte kräver åtgärd: - Begreppet anges vara väsentligt och hör hemma i ett samlat samverkansspår. - Artikeln anges spegla hur begreppet generellt används idag. - Artikeln anges spegla hur referenter använder begreppet idag. - Ingen åsikt om historiken. - Den engelska motsvarigheten anges vara korrekt.

Kommentarer som kan kräva åtgärd: - Den korta definitionen anses vara hygglig - bör dock sättas in mer i ett samverkanssammanhang. - Språket anges vara hyggligt neutralt och begripligt (inget förtydligande). - Exemplen anges vara hyggligt belysande och rimliga i antal - artikeln skulle vinna på att ge exempel på mentorskap för doktorander. - Källor och referenser anges vara hyggligt rimliga - referensen till AIL känns dock inte självklar.

Charlotte Rossland (SU) (diskussionbidrag)

Jag upplever texten som lite svävande mellan vad som ÄR och vad som KAN utmärka eller utgöra mentorskap. Borde ex inte ett "kan" snarare än ska efter den första meningen här nedan? Eller "ett exempel från X universitet..."

Mentorskap är en process med olika steg som kan se olika ut från ett mentorskap till ett annat. Tillsammans ska mentor och adept komma överens om hur deras specifika process ska se ut, och hur ofta de ska träffas. Processen formuleras i en handlingsplan som sedan är styrande för hur relationen utvecklas. Ett mentorskap kan leda till att studenten utvecklas både i sin kommande profession likväl som på det personliga planet.

Malin Almstedt Jansson (HiG) (diskussionbidrag)

Vi tar med oss detta och kollar på alternativa formuleringar. Samtidigt är det ju så att det ser olika ut beroende på vad mentor och adept kommer överens om, det är inte så att allt är stöpt i samma form. Trots att det kan se olika ut så finns det vissa inslag som behöver vara med som t.ex. hur ofta parterna ska träffas och hur deras process ska se ut. Två saker som kan se helt olika ut beroende på vad som skrivs in en den specifika processen.

Charlotte Rossland (SU) (diskussionbidrag)

Relationen mellan Mentor och Adept

1
Daniel Gustafsson (MAU) (diskussionbidrag)

Hej, Texten under tillämpning illustrerar den hierarkiska relationen mellan mentorn och adepten, medans definitionen betonar önsesidigt utbyte. Vi håller med om denna dubbelhet men tycker att definitionen också borde förmedla att mentorn ska vägleda adepten in i arbetslivet. Önskar tydligare koppling till samverkan. Referenser? Hälsningar Daniel och Pål

Det finns inga äldre ämnen