Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Ämne på Diskussion:Kunskapsöverföring

Hoppa till: navigering, sök
Karin Grelz (SU) (diskussionbidrag)

Reflexion från AP5: "Kopplar definitionen i huvudsak mot det första stycket i under tillämpning, dvs fram till första noten? Ska man förstå den svenska tolkningen av ”knowledge management” som att vi (i sverige) har fokuserat på den ”tysta” kunskapen och där det i många fall handlar om att fånga den och hantera tyst kunskap på ett strategiskt sätt och vad är det att tolka som den explicita resp implicita kunskapen?"

Karin Grelz (SU) (diskussionbidrag)

Tack för inspelet, Mattias! Interssant fråga. Jag ska se vad jag kan hitta hos Anna Jonsson, men klarmarkerar ändå så länge. Förhoppningsvis kan vi få bra synpunkter från externa läsare som är mer insatta i praktiken.