Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Ämne på Diskussion:Självständigt arbete

Hoppa till: navigering, sök
Malin Almstedt Jansson (HiG) (diskussionbidrag)

- Finns olika sätt att göra självständiga arbete - t.ex. litteraturstudie, förslag från företag, studenten går ut till företag. Fokus bör ligga på de två sista. - Mer fokus på externa självständiga arbeten. - Ska exempel på "verktyg" eventuellt ligga under externa länkar. - Handledare och examinator - det är viktigt att det framgår att examinationen sker vid lärosätet och inte ute på företagen. - Se över formuleringar så att de är tydligare kopplade till samverkan.

Malin Almstedt Jansson (HiG) (diskussionbidrag)

Texten om självständiga arbeten är omarbetad utifrån synpunkter från möte inom samsyngruppen den 1 april.

- Texten om omfattningen på självständiga arbeten har flyttats sist i artikeln för att lyfta upp stycket som särskilt fokuserar på samverkan. Den har fått rubriken Omfattning. - Jag väljer att ha kvar ett stycke kring verktygen som finns tillgängliga men har omformulerat denna. De utgör källor och inte kringmaterial och därmed platsar de inte under externa länkar. De står nu under rubriken Vägar in till självständiga arbeten (kanske inte den bästa men en början). Jag har också omformulerat så att det är lärosätena som har verktygen som listas och inte verktygen i sig med relevant referens. - I andra stycket under tillämpning har jag formulerat om meningen som handlar om att den externa samverkansparten formulerar ett problem till att detta är en utgångspunkt. Därefter har jag lagt till en mening som visar på det omvända. Samt en mening som anger att examinationen sker vid lärosätet.

Hur fungerar detta?