Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Diskussion:Självständigt arbete

Hoppa till: navigering, sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Malin Almstedt Jansson (HiG) (diskussionbidrag)

Kommentarer som kan kräva åtgärd: - I stycke 1 under tillämpning, sista meningen, ska vi lägga till d-uppsats? - I stycke två skriver vi att det självständiga arbetet kan utföras i samverkan med en extern uppdragsgivare - kommentar om att den också kan skrivas i akademisk kontext. Ska vi skriva till detta eller styr vi bort från samverkan då? - Tydliggör handledarens roll - denne måste hållas vid viss akademisk nivå.

Malin Almstedt Jansson (HiG) (diskussionbidrag)

Kommentarer som kan kräva åtgärd: - Självständigt arbete = redovisning av uppnådd akademisk kompetens/kunskap. - I definitionen, byta ut forskningsprojekt mot forskningsuppgift?

Malin Almstedt Jansson (HiG) (diskussionbidrag)

Kommentarer som inte kräver åtgärd: - Begreppet anges höra hemma i ett samlat samverkansspråk. - Den korta definitionen anges vara kärnfull och lättfattlig. - Artikeln speglar hur begreppet generellt används idag. - Artikeln speglar hur referenter använder begreppet idag. - Språket anges vara neutralt och lättfattligt. - Artikeln anges vara lagom lång och innehållet relevant. - Exemplen anges vara belysande och rimliga i antal. - Ingen åsikt om historiken.

Kommentarer som kan kräva åtgärd: - Öppna för olika typer av extern/a medverkan/parter. - Högskoleexamen är formell nivå "före" kandidat - ta bort från början av Tillämpning. - Den engelska motsvarigheten anges vara hyggligt korrekt. - Källor och referenser anges vara hyggligt rimliga.

Feedback 6 - Högskola/universitet: samverkansprofession

1
Malin Almstedt Jansson (HiG) (diskussionbidrag)

Kommentarer som inte kräver åtgärd: - Den korta definitionen anges vara kärnfull och lättfattlig. - Artikeln speglar hur begreppet generellt används idag. - Språket anges vara neutralt och lättfattligt. - Artikeln anges vara lagom lång och innehållet relevant. - Exemplen anges vara belysande och rimliga i antal. - Historiken anges vara intressant och relevant. - Den engelska motsvarigheten anges vara korrekt. - Ingen åsikt om källor och referenser; har inte hunnit läsa dem.

Kommentarer som kan kräva åtgärd: - Begreppet anges höra hyggligt hemma i ett samlat samverkansspråk. - Artikeln speglar hyggligt hur referenter använder begreppet idag.

Feedback 1 - Högskola/universitet: student/forskarstudent

1
Malin Almstedt Jansson (HiG) (diskussionbidrag)

Kommentarer som inte kräver åtgärd: - Den korta definitionen anges vara kärnfull och lättfattlig. - Artikeln speglar hur begreppet generellt används idag. - Språket anges vara neutralt och begripligt. - Artikeln anges vara lagom lång och innehållet relevant. - Exemplen anges vara belysande och rimliga i antal. - Historiken anges vara intressant och relevant. - Den engelska motsvarigheten anges vara korrekt. - Ingen åsikt om källor och referenser.

Kommentarer som kan kräva åtgärd: - Begreppet anges höra hyggligt hemma i ett samlat samverkansspråk. - Artikeln speglar hyggligt hur referenter använder det idag.

Feedback 2 - Högskola/universitet: samverkansprofession

1
Malin Almstedt Jansson (HiG) (diskussionbidrag)

Kommentarer som inte kräver åtgärd: - Begreppet anges vara väsentligt i ett samlat samverkansspråk. - Språket anges vara neutralt och lättfattligt. - Ingen åsikt om engelska motsvarigheten. - Ingen åsikt om källor och referenser.


Kommentarer som kan kräva åtgärd: - Gärna förtydliga den akademiska handledarens roll/vikt i sammanhanget. - De korta definitionen anges hyggligt kärnfull och lättfattlig. - Artikeln anges hyggligt speglar hur begreppet används generellt idag. - Artikeln speglar hyggligt hur referenter använder begreppet idag. - Artikeln anges vara hyggligt lagom lång och hyggligt relevant innehåll. - Exemplen anges vara hyggligt belysande och rimliga i antal. - Historiken anges vara hyggligt intressant och relevant.

Malin Almstedt Jansson (HiG) (diskussionbidrag)

Kommentarer som inte kräver åtgärd: - Begreppet anges höra hemma i ett samlat samverkansspråk. - Den korta definitionen anges vara kärnfull och lättfattlig. - Artikeln speglar hur begreppet generellt används idag. - Språket anges vara neutralt och lättfattligt. - Artikeln anges vara lagom lång och innehållet relevant. - Ingen åsikt om exemplen. - Ingen åsikt om historiken. - Ingen åsikt om källor och referenser.

Kommentarer som kan kräva åtgärd: - Artikeln speglar hyggligt hur referenter använder begreppet idag. - Den engelska motsvarigheten anges vara hyggligt korrekt.

Malin Almstedt Jansson (HiG) (diskussionbidrag)

Kommentarer som inte kräver åtgärd: - Begreppet anges höra hemma i ett samlat samverkansspråk. - Den korta definitionen anges vara kärnfull och lättfattlig. - Artikeln speglar hur begreppet generellt används idag. - Artikeln speglar hur referenter använder begreppet idag. - Historiken anges vara intressant och relevant. - Den engelska motsvarigheten anges vara korrekt. - Ingen åsikt om källor och referenser.

Kommentarer som kan kräva åtgärd: - Betydelsen av självständiga arbeten efter studier t.ex. som en väg in till en arbetsplats. - Mer om måluppfyllelse för ett självständigt arbete. - Otydligt kring den akademiska handledarens viktiga roll. - Språket anges vara hyggligt neutralt och lättfattligt. - Artikeln anges vara hyggligt lagom lång och hyggligt relevant innehåll. - Exemplen anges vara hyggligt belysande och rimliga i antal.

Malin Almstedt Jansson (HiG) (diskussionbidrag)

Kommentarer som inte kräver åtgärd: - Begreppet anges höra hemma i ett samlat samverkansspråk. - Den korta definitionen anges vara kärnfull och lättfattlig. - Artikeln speglar hur begreppet generellt används idag. - Språket anges vara neutralt och lättfattligt. - Ingen åsikt om historiken. - Den engelska motsvarigheten anges vara korrekt. - Ingen åsikt om källor och referenser.

Kommentarer som kan kräva åtgärd: - Artikeln speglar hyggligt hur referenter använder begreppet idag., exjobb, masteruppsats, examensarbete är nog vanligare. - Artikeln anges vara hyggligt lagom lång och hyggligt relevant innehåll; saknar kanske något om syftet med självständigt arbete. - Exemplen anges vara belysande och rimliga i antal; finns även exjobbs-mässor som inte nämns.

Malin Almstedt Jansson (HiG) (diskussionbidrag)

- Finns olika sätt att göra självständiga arbete - t.ex. litteraturstudie, förslag från företag, studenten går ut till företag. Fokus bör ligga på de två sista. - Mer fokus på externa självständiga arbeten. - Ska exempel på "verktyg" eventuellt ligga under externa länkar. - Handledare och examinator - det är viktigt att det framgår att examinationen sker vid lärosätet och inte ute på företagen. - Se över formuleringar så att de är tydligare kopplade till samverkan.

Malin Almstedt Jansson (HiG) (diskussionbidrag)

Texten om självständiga arbeten är omarbetad utifrån synpunkter från möte inom samsyngruppen den 1 april.

- Texten om omfattningen på självständiga arbeten har flyttats sist i artikeln för att lyfta upp stycket som särskilt fokuserar på samverkan. Den har fått rubriken Omfattning. - Jag väljer att ha kvar ett stycke kring verktygen som finns tillgängliga men har omformulerat denna. De utgör källor och inte kringmaterial och därmed platsar de inte under externa länkar. De står nu under rubriken Vägar in till självständiga arbeten (kanske inte den bästa men en början). Jag har också omformulerat så att det är lärosätena som har verktygen som listas och inte verktygen i sig med relevant referens. - I andra stycket under tillämpning har jag formulerat om meningen som handlar om att den externa samverkansparten formulerar ett problem till att detta är en utgångspunkt. Därefter har jag lagt till en mening som visar på det omvända. Samt en mening som anger att examinationen sker vid lärosätet.

Hur fungerar detta?