Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Ämne på Diskussion:Självständigt arbete

Hoppa till: navigering, sök
Malin Almstedt Jansson (HiG) (diskussionbidrag)

Kommentarer som inte kräver åtgärd: - Begreppet anges höra hemma i ett samlat samverkansspråk. - Den korta definitionen anges vara kärnfull och lättfattlig. - Artikeln speglar hur begreppet generellt används idag. - Artikeln speglar hur referenter använder begreppet idag. - Historiken anges vara intressant och relevant. - Den engelska motsvarigheten anges vara korrekt. - Ingen åsikt om källor och referenser.

Kommentarer som kan kräva åtgärd: - Betydelsen av självständiga arbeten efter studier t.ex. som en väg in till en arbetsplats. - Mer om måluppfyllelse för ett självständigt arbete. - Otydligt kring den akademiska handledarens viktiga roll. - Språket anges vara hyggligt neutralt och lättfattligt. - Artikeln anges vara hyggligt lagom lång och hyggligt relevant innehåll. - Exemplen anges vara hyggligt belysande och rimliga i antal.