Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Användardiskussion:Karin Mårdsjö Blume (LIU)

Hoppa till: navigering, sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Karin Mårdsjö Blume (LIU) (diskussionbidrag)

Exemplen från ISCED ska kompletteras med referenser

Karin Mårdsjö Blume (LIU) (diskussionbidrag)

Jag har bokat en tid den 5 September för att samtala med LiU:s vicerektor för samverkansfrågor, Peter Värbrand, för att få del av hans överblick i frågan. Han har redan via mailsvar pekat på att det är ett problematiskt begrepp.

Karin Mårdsjö Blume (LIU) (diskussionbidrag)

Jag hittade bara en förekomst av begreppet, och skrev en kort artikel utifrån det, men klassade den som prio 2. Hur ska vi se på ett begrepp som är så lite använt? Det var en intressant användning, men ändå...

Charlotte Rossland (SU) (diskussionbidrag)

Ja, det kan ju vara tveksamt att ta med i vår samverkansnomenklatur. Men spara, avvakta, så kan vi först prata i vår AP-grupp i nästa vecka och sedan ev pröva på hela gänget. Så får vi se! /Rossi

Karin Mårdsjö Blume (LIU) (diskussionbidrag)

När det gäller begreppet Skolsamverkan har jag haft kontakt med utvecklingsledare Mats Tegmark på Högskolan Dalarna. Han hjälpte mig med bakgrund och information om lagstiftningen kring RUC. Han kan vara en lämplig person att ha med i förankringsarbetet

Sara Mörtsell (WMSE) (diskussionbidrag)
Karin Mårdsjö Blume (LIU) (diskussionbidrag)

Under arbetet med begreppet forskningskommunikation kontaktade vi (Karin) Maria Lindholm på Vetenskap och allmänhet

Sara Mörtsell (WMSE) (diskussionbidrag)

Hej Karin! Jag tänker flytta den här kommentaren till Diskussion:Forskningskommunikation så att diskussionen hamnar vid rätt begrepp och inte till din användarsida.

Det finns inga äldre ämnen