Light-Bulb icon by Till Teenck.svg Samsynwikin reder ut begreppen. Här presenteras de väsentligaste orden för universitetens samverkan. Definitionerna mognar olika snabbt och vi tar gärna emot respons för att utveckla dem vidare. Skapa ditt användarkonto här alternativt maila till samsyn(at)su.se. Mer information: Huvudsidan.

Diskussion:Livslångt lärande

Hoppa till: navigering, sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Förankringsarbete - nationellt

1
Lars Jämterud (LiU) (diskussionbidrag)

2-3/5-2019 ägde nationellt förankringsarbete rum i Stockholm. Centrala aktörer (främst från offentlig sektor men även från näringslivet) var närvarande och bidrog med goda synpunkter och insikter. Generellt ansågs begreppet "livslångt lärande" vara tämligen väl beskrivet, men vissa ansåg att det är ett spretigt begrepp, som kan betyda många olika saker: alltifrån att vara synonymt med "samverkan" och "uppdragsutbildning" till att vara något som främst hör hemma inom politisk retorik. Men trots att begreppet rymmer flera spänningar tyckte nästan alla att begreppet har en given plats i Samsynswikin.

En sak som lyftes bort efter mångas invändningar var att begreppsdefinitionen till en början innehöll formuleringen "skyldighet": "Livslångt lärande är både en enskild individs möjlighet (och skyldighet) att utvecklas och lära sig nya saker under hela livet..." Det upplevdes vara en alltför stark skrivning, och har nu ändrats till "(och ansvar)".

Lars Jämterud (LiU) (diskussionbidrag)

När det gäller förankringsarbetet har kloka synpunkter inkommit både från akademiska företrädare och från flera organisationer som på olika sätt arbetar med det livslånga lärandet. De har lyft fram att det livslånga lärandet omfattar alla åldrar, och att även icke-institutionella organisationer spelar en viktig roll för lärandet. En konkret och viktig referens tillkom också genom förankringsarbetet, i form av ENCELL vid Jönköping University.

Lars Jämterud (LiU) (diskussionbidrag)

Eftersom "livslångt lärande" innefattar både humanistiska ideal som bildning, demokrati, självutveckling, och mer arbetsmarknadspolitiska aspekter som "omställning", kompetensutveckling, etc., så undrar jag om denna text är alltför politisk? Det går ju att kraftigt reducera den, men det vore kanske tråkigt att missa den inneboende spänning som finns i begreppet? Borde den utvecklas mycket mer? Detta var den svåraste texten att skriva, då den var såpass "spänningsfylld" så jag är tacksam för input.

Karin Grelz (SU) (diskussionbidrag)

Jag tycker det är bra att man får en idébakgrund. Under Nya vägars (nedanstående projekt)konferens i Västervik förstod jag också hur nära kopplat begreppet är till regionaliserings- och tillgänglighetsfrågor.

Karin Grelz (SU) (diskussionbidrag)
Det finns inga äldre ämnen